Начало За нас Новини Документи Делници и празници Профил купувачa

ДОКУМЕНТИ 2022/2023г.

1. Етичен кодекс 

2. Годишен план за работа в СО "Данаил Попов"

3. Вътрешни правила за организация на квалификационната дейност на педагогически кадри в СО "Данаил Попов" гр. Плевен

4. Правилник за безопасни условия на труд, учене и пребиваване в СО "Данаил Попов" гр. Плевен

5. Правила за взаимодействие с родители на настанените ученици

6. Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали в СО "Данаил Попов" гр. Плевен

СПИСЪК НАСТАНЯВАНЕ - ЗАПОВЕД

ДОКУМЕНТИ ПРИЕМ 2022/2023

РЕЗУЛТАТИ ВТОРО КЛАСИРАНЕ <---- ИЗТЕГЛИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ <--- ИЗТЕГЛИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ - КЛАСИРАНИТЕ ОТ ВТОРИ ЕТАП ДА ПОДАДАТ НАСТОЯЩОТО ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ 05.09 ДО 07.09.2022г. ДО 12:00 часа

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  - Заявлението може да се подаде, както на място, така и онлайн на e-mail адрес:

osopleven@abv.bg

График за прием на ученици в Средношколско общежитие "Данаил Попов" Плевен за учебната 2022/2023 г.

Правила за подбор и прием на учениците в Средношколско общежитие "Данаил Попов" Плевен за учебната 2022/2023 г.

График за провеждане на частично-присъствен квалификационен курс на тема 

"Социална и емоционална интелигентност - проблеми и решения в образователните институции"

ДОКУМЕНТИ 2021/2022 г.

1. Правилник за дейността на Средношколско общежитие "Данаил Попов" - гр. Плевен 2021/2022 г.

2. Етичен кодекс 2021/2022 г.

3. Политика за противодействие на тормоза в Средношколско общежитие "Данаил Попов" - гр. Плевен 2021/2022 г. 

4. Правила за взаимодействие с родители на настанените ученици в Средношколско общежитие "Данаил Попов" гр. Плевен 2021/2022 г. 

5. План за работа на координационен съвет за противодействие на насилието и тормоза в

Средношколско общежитие "Данаил Попов" гр. Плевен 2021/2022 г.  

6. Стратегия за развитие на Средношколско общежитие "Данаил Попов" гр. Плевен - 2021/2025г. 

7. Процедури за подаване на жалби и сигнали от ученици и родители в Средношколско общежитие "Данаил Попов" гр. Плевен 2021/2022 г.

8. План за дейността на координационен съвет за справяне с насилието при Средношколско общежитие "Данаил Попов" гр. Плевен 2021/2022 г. 

9. Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали в

Средношколско общежитие "Данаил Попов" гр. Плевен 2021/2022 г. 

10. Вътрешни правила за работна заплата в Средношколско общежитие "Данаил Попов" гр. Плевен 2021/2022 г. 

11. Вътрешни правила за управление и развитие на човешките ресурси

12. Вътрешни правила за превенция, наблюдение, установяване на етичното поведение за предприемане на последващи мерки в 

Средношколско общежитие "Данаил Попов" гр. Плевен 

13. Вътрешни правила за ползване на информационните системи от служителите

14. Счетоводна политика на Средношколско общежитие "Данаил Попов" гр. Плевен

15. Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури в Средношколско общежитие "Данаил Попов" гр. Плевен

16. Програма за наставничество, развитие на професионалните компетентности на новоназначени педагогически специалисти в

Средношколско общежитие "Данаил Попов" гр. Плевен

ДОКУМЕНТИ 2020/2021 г. 

1. Правилник за дейността на ОСО - гр. Плевен 2020/2021

2. ГОДИШЕН ПЛАН на ЦПЛР ОСО - ПЛЕВЕН 2020/2021

3. Kвалификационната дейност 

4. ЕТИЧЕН КОДЕКС 2020/2021

5. Дневен режим

6. Стратегия за развитие на Общоградско Средношколско общежитие гр. Плевен - 2016/2020г.

7. Разписание на дейностите

8. Обява 

9. Критерии за прием на ученици в ЦПЛР Общоградско Средношколско Общежитие – гр. Плевен

10. План за работа на координационен съвет за противодействие на насилието и тормоза в ОСО - гр. Плевен 2020/2021г.

11. Политика за противодействие на тормоза в ОСО - гр. Плевен 2020/2021г.

12. Правила за взаимодействие с родители на настанените ученици в ОСО - гр. Плевен 2020/2021

13. Правилник за безопасни условия на труд и пребиваване в ОСО - гр. Плевен 2020/2021

14. Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали в ОСО - гр. Плевен 2020/2021

15. COVID-19