Начало За нас Новини Документи Делници и празници Профил купувача

За нас:

СРЕДНОШКОЛСКО ОБЩЕЖИТИЕ "ДАНАИЛ ПОПОВ"
гр. Плевен
ж.к. Сторгозия №105
директор: Веселка Лилова - тел: 0879289164
счетоводство – 064850 906
възпитатели – 0879289172

email: oso_pleven@abv.bg

Екип:

1. Веселка Йосифова Лилова 

Директор на СО "Данаил Попов" - гр. Плевен

Директор на Общоградско средношколско общежитие от юли 2016 година. Магистър по Философия и Предучилищна и начална училищна педагогика. Притежава четвърта квалификационна степен по „Управление на образованието“.
„Да си мениджър на образователна институция, за която се смята, че е само място за нощуване, е истинско предизвикателство да се покаже, че това не е така.
Общежитието е място, в което децата се формират като личности. Да оформиш светоглед и усет за живота, да успееш да съхраниш живота и здравето на младите хора е наистина важна мисия. Работа, която е отговорност и удоволствие.
Занимания с творческа насоченост, консултации и помощ в самоподготовката са само част от многото хубави моменти с децата, настанени в общежитието.“

В. Лилова

*****

 

2. Ваня Антонова Ятанска

възпитател в СО "Данаил Попов" - гр. Плевен

Завършила магистърска степен по математика в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

Завършила магистърска степен финанси на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Възпитаник на МГ „Гео Милев” гр. Плевен.

*****

3. Деница Алексиева Крачунова

възпитател в СО "Данаил Попов" - гр. Плевен

Място на раждане: гр. Плевен – 11 декември 1977г.
Образование: Средно образование: СУ”Анастасия Димитрова” 1995 г.
Висше образование: ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий", Специалност – Философия 2002г.
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ:
ПГ по Транспорт ”Проф.Цветан Лазаров”, Плевен, Длъжност: Учител
Общоградско Средношколско общежетие – гр.Плевен, Длъжност: Възпитател

*****

4. Свилен Стойчев 

старши възпитател в СО "Данаил Попов" - гр. Плевен

Ръководител на постоянна 2. група.
СУ „Свети Климент Охридски“, ГГФ, география, втора специалност история.
Професионален опит: 30 сезона учител
„Изучете България, за да я обикнете“
Консултации по география и икономика, история и цивилизации
Занимания по интереси клуб „Млади възрожденци“
Възпитателни дейности:
Формиране на позитивно отношение към историята на българската нация на базата на историческо знание;
Познаване на български феномени, признати като част от световното културно наследство - материално и нематериално;
Информиране за научните, културните и спортните постижения на представители на българската нация;
Формиране на патриотични чувства, свързани с принадлежността към българската нация и държава и утвърждаване на единството на нацията;
Формиране на национално самосъзнание, национална идентичност, национално самочувствие, национална гордост, национално достойнство;
Участване в дейности, свързани с почитане на българската история, култура и образование;
Превенция спрямо поведенчески прояви на национален нихилизъм.

*****

5. Ивайло Валериев Христов

Възпитател в СО "Данаил Попов" - гр. Плевен
Ръководител на 1-ва постоянна група'
Занимание по интереси и отговорник на клуб ,,Здрав дух в здраво тяло''

Образование:

-  средно:
 ПГ по Транспорт ”Проф.Цветан Лазаров”, Плевен 

- висше:
*Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" със специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт'' - бакалавърска степен

*Приобщаващо образование. Специална педагогика-магистърска степен   


Спортни отличия:

Шампион по бокс: 2014 (между фракциите) София

Шампион по бойни спортове: 2016 (за любители) Пловдив

Девиз:

,,Бори се до край. Болката е временна,победата - вечна!''

*****

6. Цветан Любомиров Басаров

възпитател в СО "Данаил Попов" - гр. Плевен

Ръководител на 10 постоянна група

Занимания по интереси - Клуб "Социални дейности"

Да си възпитател е предизвикателство - младите хора са барометър за уменията на възпитателя.

Образование:

- Средно образование - ПГМЕТ - гр. Плевен

- Висше, степен бакалавър със специалност "Социални дейности" - ТУ - Габрово;

- Учителска правоспособност: ТУ - Габрово.

Хоби: Всеки спорт, който носи позитивен заряд и поддържа тонус.

*****

7. Теменуга Цанкова Тодорова 

възпитател в СО "Данаил Попов" - гр. Плевен

Ръководител на 5 постоянна група

Занимания по интереси и отговорник на клуб "Спорт и туризъм''

Родом - гр. Севлиево

Образование:

- Висше, степен магистър със специалност: "Оптика и спектроскопия"  - СУ "Св. Климент Охридски";

- Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" Свищов - Професионална квалификация - мениджър;

- ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Професионална квалификация - учител по Математика.

Хоби: Опознава родината като покорява различни върхове.

"Нашата България има история, градена векове наред. Тази история сега е в нашите ръце. Ние, младите хора, трябва да запазим красотата и вечността на България, тласкайки я към развитие."

Участва в походи, които се провеждат традиционно всяко лято: "По стъпките на Васил Левски"

"Да си възпитател е предизвикателство - младите хора са барометър за уменията на възпитателя."

Девиз:

"Бързай бавно!"

*****

8. Камелия Георгиева Иванова

възпитател в СО "Данаил Попов" гр. Плевен

Ръководител на 8 постоянна група

Занимания по интереси - Клуб "Арт култура"

Образование:

- Средно образование - "ПГ "Алеко Константинов" - специалност: "Екскурзоводско обслужване";

- Висше образование - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - бакалавър - специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика;