Начало За нас Новини Документи Делници и празници Профил купувача

За нас:

СРЕДНОШКОЛСКО ОБЩЕЖИТИЕ "ДАНАИЛ ПОПОВ"
гр. Плевен
ж.к. Сторгозия №105
директор: Веселка Лилова - тел: 0879289164
счетоводство – 064850 906
възпитатели – 0879289172                                                                                                                                                                                     

е-поща: info-1500159@edu.mon.bg

Екип:

1. Веселка Йосифова Лилова 

Директор на СО "Данаил Попов" - гр. Плевен

Директор на Средношколско общежитие "Данаил Попов" от юли 2016 година. Магистър по Философия и Предучилищна и начална училищна педагогика. Притежава четвърта квалификационна степен по „Управление на образованието“.
„Да си мениджър на образователна институция, за която се смята, че е само място за нощуване, е истинско предизвикателство да се покаже, че това не е така.
Общежитието е място, в което децата се формират като личности. Да оформиш светоглед и усет за живота, да успееш да съхраниш живота и здравето на младите хора е наистина важна мисия. Работа, която е отговорност и удоволствие.
Занимания с творческа насоченост, консултации и помощ в самоподготовката са само част от многото хубави моменти с децата, настанени в общежитието.“

В. Лилова

 

*****

2. Деница Алексиева Крачунова

възпитател в СО "Данаил Попов" - гр. Плевен

Място на раждане: гр. Плевен – 11 декември 1977г.
Образование: Средно образование: СУ”Анастасия Димитрова” 1995 г.
Висше образование: ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий", Специалност – Философия 2002г.
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ:
ПГ по Транспорт ”Проф.Цветан Лазаров”, Плевен, Длъжност: Учител
Средношколско общежетие "Данаил Попов" – гр.Плевен, Длъжност: Възпитател

*****

3. Свилен Стойчев 

старши възпитател в СО "Данаил Попов" - гр. Плевен

Ръководител на постоянна 4. група.
СУ „Свети Климент Охридски“, ГГФ, география, втора специалност история.
Професионален опит: 30 сезона учител
„Изучете България, за да я обикнете“
Консултации по география и икономика, история и цивилизации
Занимания по интереси клуб „Млади възрожденци“
Възпитателни дейности:
Формиране на позитивно отношение към историята на българската нация на базата на историческо знание;
Познаване на български феномени, признати като част от световното културно наследство - материално и нематериално;
Информиране за научните, културните и спортните постижения на представители на българската нация;
Формиране на патриотични чувства, свързани с принадлежността към българската нация и държава и утвърждаване на единството на нацията;
Формиране на национално самосъзнание, национална идентичност, национално самочувствие, национална гордост, национално достойнство;
Участване в дейности, свързани с почитане на българската история, култура и образование;
Превенция спрямо поведенчески прояви на национален нихилизъм.

*****

4. Ивайло Валериев Христов

Възпитател в СО "Данаил Попов" - гр. Плевен
Ръководител на 1-ва постоянна група'
Занимание по интереси и отговорник на клуб ,,Здрав дух в здраво тяло''

Образование:

-  средно:
 ПГ по Транспорт ”Проф.Цветан Лазаров”, Плевен 

- висше:
*Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" със специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт'' - бакалавърска степен

*Приобщаващо образование. Специална педагогика-магистърска степен   


Спортни отличия:

Шампион по бокс: 2014 (между фракциите) София

Шампион по бойни спортове: 2016 (за любители) Пловдив

Девиз:

,,Бори се до край. Болката е временна,победата - вечна!''

*****

 

5. Цветан Любомиров Басаров

възпитател в СО "Данаил Попов" - гр. Плевен

Ръководител на 2 постоянна група - 2022/2023г.

Да си възпитател е предизвикателство - младите хора са барометър за уменията на възпитателя.

Образование:

- Средно образование - ПГМЕТ гр. Плевен

- Висше, степен бакалавър със специалност "Социални дейности" - ТУ Габрово

- Учителска правоспособност: ТУ Габрово

Хоби: Всеки спорт, който носи позитивен заряд и поддържа тонус.

*****

6. Доротея Тихомирова Димитрова

възпитател в СО "Данаил Попов" - гр. Плевен

Ръководител на 3 постоянна група

Родом - гр. Добрич

Образование:

- Средно - МГ "Гео Милев" - Физика и математика

- Висше - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Начална училищна педагогика

Курсове: "Училищна психология", "Социални иновации"

Хоби: Танци, волейбол, фитнес, тичане, каране на колело, тенис на маса, четене на книги, преходи в планината.

*****

7. Елизабет Николаева Богданова

възпитател в СО "Данаил Попов" - гр. Плевен

Ръководител на 1 постоянна група - 2022/2023г.

Образование:

- Средно - ПГ по туризъм "Алеко Константинов" - Организация на туризма и свободното време

- Висше - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Социална педагогика 

 ***** 

8. Веселин Йотков Йотков

възпитател в СО "Данаил Попов" - гр. Плевен

Ръководител на 5 постоянна група - 2022/2023г.

Образование:

- Средно - СУ "Анастасия Димитрова" гр. Плевен

- Висше - Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов - Магистър по специалността "Организация и проектиране на обработката на икономическа информация"

- Бургаски свободен университет - Учител по математика и информатика

*****

9. Татяна Стефанова Мотовска

възпитател в СО "Данаил Попов" - гр. Плевен

Ръководител на 7 постоянна група

Образование:

Висше - ВТУ Св. Св. Кирил и Методий - НУП

*****

10. Валентина Иванова Узунова

възпитател в СО "Данаил Попов" гр. Плевен

Образование:

Висше - СУ "Климент Охридски", Факултет - Славянски филологии, Специалност: "Българска и руска филология"